Tjenester

Graving

Eriksen Maskin utfører store og små graveoppdrag – fra private hager og eiendommer til store offentlige byggeprosjekt. Som entreprenør har vi lang erfaring innen graving, og moderne maskiner egnet for de fleste typer gravearbeid.

Drenering

Trenger du graving av dreneringsgrøfter, snakk med Eriksen Maskin. Vi utfører denne typen gravetjeneste på nøyaktig og detaljorientert vis, for å unngå fare for skader på bygninger, rør og ledninger. Dybde, helningsgrad og jordsmonn spiller inn ved graving av dreneringsgrøfter – Overlat ditt oppdraget til en ekspert på fagfeltet.

Riving

Eriksen Maskin står til tjeneste ved rivning, enten det er hele eller deler av bygg som skal rives. Eier du for eksempel et eldre og forfallent bygg som det ikke er hensiktsmessig å rehabilitere, kontakt oss for hjelp til rivning. Til oppdrag av denne typen benytter vi gravemaskin med montert klo. Ved rivning settes strenge krav til sikkerhet – Entreprenør Eriksen Maskin imøtekommer med selvfølgelighet alle regler og forskrifter, av hensyn til både ansatte og det omkringliggende nærområdet.

Sprengning

Eriksen Maskin utfører sprengningsoppdrag for private og offentlige aktører, fra småprosjekter på privat grunn til store utbyggingsprosjekter i offentlig regi. Med sprengningssertifikat klasse A har vi kompetanse, erfaring og formell godkjenning til å utføre arbeidet – med gjennomgående fokus på sikkerhet. Sprengningsoppdraget er i trygge hender hos Eriksen Maskin.

Veibygging

I forbindelse med veibygging tilbyr vi asfaltering for privatpersoner og bedrifter. God utført veiarbeid kan gi asfalten en levetid på 15-20 år, med svært lavt vedlikeholdsbehov. Våre ansatte har lang erfaring på feltet og garanterer et trygt og varig veidekke. Ved behov utfører vi også graving og gruslegging av enkle privatveier – Snakk med oss for befaring av området og pristilbud på arbeidet.

Vann / kloakk

Eriksen Maskin tilbyr legging av vann- og kloakkrør. Vi står gjerne for alt det nødvendige oppkoblingsarbeidet mot ditt bygg – Ta kontakt for samtale om ditt vann- og avløpsprosjekt.

Planering

Dersom du behøver utført planering av en tomt, kontakt Eriksen Maskin. Med moderne maskiner og dyktige ansatte utfører vi planeringsoppdrag raskt, nøyaktig og effektivt – fra utgraving til ferdigstilling.

 

 

Massetransport

Trengs det jord, sand, singel, grus, pukk eller annen fyllmasse til byggeprosjekter? Eriksen Maskin utfører transport av fyllmasser, enten det skal bygges opp tomt, utjevnes veiterreng eller lignende.

Brøyting

Vinter og store snømengder kommer ofte overraskende på. Eriksen Maskin utfører brøyting av snø, og rykker ut på kort varsel over hele Alta-området. Kontakt oss straks snøfall er varslet, så er vi på plass med brøytebiler og holder veinettet åpent og trygt for ferdsel. Ved glatte forhold utfører vi også salting og strøing av vei – Snakk med oss for oppdrag utført på kort varsel til en rimelig pris.

Septik

En septiktank benyttes til oppsamling av toalettavfall – vanligvis i spredtbygde strøk hvor det ikke er utbygd kommunale rensesystemer. Eriksen Maskin ordner frakt, nedgraving og montering av septiktanker for både boligområder og gårdsbygninger.